Terug naar overzicht

Tijdens de inzamelrondes van restafval in het buitengebied zijn we gestart met het testen van de nieuwe uitleesapparatuur in onze wagens. Met deze apparatuur lezen we de chip in de nieuwe restafvalcontainers.

Registratie container geleegd

De chip in de nieuwe containers heeft een uniek nummer dat gekoppeld is aan een adres. Hierop staat verder geen persoonlijke informatie. De vuilniswagen leest de chip bij het legen van de container. Zo registreren we voor welke adressen en hoe vaak we de restafvalcontainer met chip hebben geleegd. Ook geeft de test ons inzicht in waar nog oude restafvalcontainers zonder chip zijn aangeboden. Tijdens de test is de apparatuur zo ingesteld dat deze containers nog gewoon geleegd worden.

Restafvalcontainers zonder chip of met kapotte chip worden geweigerd

Onze leverancier DVL is nu nog druk bezig met de omruilactie van de restafvalcontainers. Zodra alle nieuwe containers zijn afgeleverd, passen we de speciale uitleesapparatuur in onze wagens aan. Vanaf dat moment weigert de apparatuur een restafvalcontainer zonder chip of met een kapotte chip. De container kunnen we dan niet meer legen. Geeft uw nieuwe container problemen, dan hangt onze chauffeur een kaart aan de container met het verzoek de container kapot te melden in de Waardlanden App of op waardlanden.nl/zelfregelen. Zo kunnen we een afspraak maken om de container te ruilen.

Vragen?

De omruilactie van restafvalcontainers en de registratie van het legen van restafvalcontainers met chip is onderdeel van de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Veel inwoners hebben vragen. Dat is begrijpelijk. Daarom plaatsen we antwoorden op veelgestelde vragen op onze website.

> Vind antwoorden op veelgestelde vragen