Woont u buiten de bebouwde kom of aan de rand van de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden of Vijfheerenlanden? Dan krijgt u binnenkort een nieuwe container van 240 liter voor uw restafval. Deze nieuwe container heeft een chip. In de periode van september tot en met november ontvangt u hierover een brief. 

Hoe werkt de omruilactie? 

In de brief die u in september ontvangt, leggen we u uit hoe de omruilactie in z'n werk gaat. Lees de brief helemaal. Heeft u nadat u de brief heeft gelezen nog vragen over de omruilactie van uw container voor restafval?

> Vind hier antwoorden op veelgestelde vragen over de omruilactie van restafvalcontainers

Heeft u een andere vraag over de omruilactie van restafvalcontainers? Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Wij helpen u graag. 

Veranderingen rond afval in 2022-2023 

De komende tijd zijn er veranderingen rond afval in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Zo willen de gemeenten alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder afval en (nóg) beter scheiden. Hiervoor hebben de gemeenten vorig jaar samen met Waardlanden een nieuw grondstoffenbeleid opgesteld. In dit nieuwe plan staat hoe we de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. De voorbereidingen en werkzaamheden voor de invoering van dit nieuwe beleid zijn in volle gang. 

> Ontdek meer op www.waardlanden.nl/samenafvalvrij 

Waarom afval scheiden?  

Zo’n 70 procent van ons afval is grondstof. Zoals plastic, papier, glas, tuinafval en etensresten. Als we dit goed scheiden, kunnen we het opnieuw gebruiken. Zo maken we van gft bijvoorbeeld compost. Van pmd kunnen we nieuwe verpakkingen en producten maken. En een oude tafel krijgt een nieuw leven als we deze bij de kringloop brengen. Als we afval beter scheiden én meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En er blijft minder restafval over dat we moeten laten verbranden. Ook maakt de verbrandingsbelasting van Rijksoverheid restafval verbranden steeds duurder. Minder afval is dus belangrijk voor het milieu én voor uw portemonnee.   

Waarom een nieuwe restafvalcontainer met een chip? 

De nieuwe restafvalcontainers hebben een chip. Deze chip heeft een uniek nummer dat is gekoppeld aan uw adres. Hierop staat verder geen persoonlijke informatie. De vuilniswagen leest de chip bij het legen van de container en registreert zo hoe vaak een container wordt geleegd. Zonder de chip kunnen we uw container binnenkort niet meer legen. 

Door te registreren hoe vaak u uw restafvalcontainer laat legen, kunnen we onze dienstverlening en ophaalroutes verder verbeteren. Ook is deze registratie op termijn nodig omdat gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden vanaf 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier gaan berekenen. Met deze nieuwe manier krijgt u invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is variabel. Dit variabele deel heet het recycletarief. U betaalt dan het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft.
Uw gemeente houdt hierbij rekening met bijvoorbeeld mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.

Gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen: omgekeerd inzamelen in de vroegere gemeente Vianen en toegangscontrole op ondergrondse restafvalcontainers en milieustraten. 

Vragen over omruilactie restafvalcontainers? 

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de omruilactie van de restafvalcontainers. Geen antwoord gevonden op uw vraag? Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Wij helpen u graag.                         

Inwoners die buiten de bebouwde kom of aan de rand wonen van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden krijgen een nieuwe container voor hun restafval. De oude restafvalcontainers halen we op. 

Hoe dat werkt staat in de brief die u hierover ontvangt. Heeft u nadat u de brief heeft gelezen nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38.

Woont u buiten de bebouwde kom of aan de rand van uw gemeente en heeft u vóór 1 oktober 2022 geen brief ontvangen? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Dit is het telefoonnummer van het bedrijf DVL Milieuservice dat in opdracht van Waardlanden de containers omruilt. DVL helpt u graag verder.

Alle containers voor huishoudelijk restafval in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden krijgen een chip.

De chip heeft een uniek nummer dat gekoppeld is aan uw adres. De vuilniswagen leest de chip bij het legen van de container. Zonder de chip kunnen we uw container binnenkort niet meer legen. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn, illegale containers tegen te gaan en de voorraad beter te beheren. Ook kunnen we zo de routes verbeteren en inwoners helpen afval (nog) beter te scheiden.

Ook is deze registratie op termijn nodig omdat gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden vanaf 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier gaan berekenen. Met deze nieuwe manier krijgt u invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is variabel. Dit variabele deel heet het recycletarief. U betaalt dan het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft.
De gemeente houdt hierbij rekening met bijvoorbeeld mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.

Gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen. 

> Ontdek meer en blijf op hoogte op www.waardlanden.nl/samenafvalvrij

Nee, nu nog niet. De afvalstoffenheffing bestaat nu uit een vast bedrag per jaar. Uw gemeente stelt dit bedrag jaarlijks vast en maakt het bekend voor het begin van het nieuwe jaar. 

> Ontdek meer over de afvalstoffenheffing

Samen met de gemeenten willen wij alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder afval en (nóg) beter scheiden. Minder afval en grondstoffen goed scheiden is beter voor het milieu. Én vanaf 1 januari 2024 heeft u als inwoner van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden invloed op de hoogte van een deel van uw afvalstoffenheffing. Dit deel is variabel en heet het recycletarief. U betaalt dan het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft.
Uw gemeente houdt hierbij rekening met bijvoorbeeld mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.

De gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen. 

Als u inwoner bent van de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam of Molenlanden betaalt u vanaf 1 januari 2024 het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. U betaalt dus niet voor het gewicht van uw restafval. U kunt uw restafvalcontainer dus het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo kunnen anderen er ook geen afval meer bij stoppen.

Gooit iemand toch afval in uw container, spreek deze persoon daar dan zelf op aan. Ongevraagd afval gooien in de container van een ander mag niet. Behalve als je daar samen afspraken over maakt.

De gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

> Ontdek meer en blijf op hoogte op www.waardlanden.nl/samenafvalvrij

In de brief die u in september heeft ontvangen, staat wanneer we de nieuwe restafvalcontainer bij u komen afleveren. U ontvangt de nieuwe restafvalcontainer voordat we uw oude restafvalcontainer voor de laatste keer legen. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. We plaatsen de nieuwe restafvalcontainer zo dicht mogelijk bij uw woning of oprit. U herkent uw nieuwe restafvalcontainer aan de adressticker op de zijkant van de container.

Heeft u nadat u de brief heeft gelezen nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Wij helpen u graag.

Heeft u meer dan één container voor restafval? Laat dan al uw oude containers leegmaken en biedt deze tegelijk leeg aan op de datum dat wij de oude restafvalcontainers komen ophalen. U vindt deze datum op de sticker bij de brief. Plak deze sticker op het deksel van één van de oude restafvalcontainers.

Wilt u een extra restafvalcontainer blijven gebruiken? Vraag dan direct één extra container aan. Bel voor deze aanvraag op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur naar onze servicedesk: 085 – 020 23 38.
U kunt maximaal één extra container voor restafval aanvragen.

Bent u op vakantie in de periode dat wij uw containers komen leveren of ophalen? Dan vragen wij u een afspraak te maken met uw buren of familie dat ze uw nieuwe restafvalcontainer achterom zetten en uw oude restafvalcontainer leeg aanbieden op de gevraagde datum.
Is dit niet mogelijk? Belt u dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur met onze servicedesk: 085 - 020 23 38.

Nee, als u in het buitengebied woont dan krijgt u een container met chip voor uw restafval.
Ieder huishouden ontvangt in 2023 een milieupas. Omdat u in het buitengebied woont, is uw pas niet geactiveerd voor toegang tot de verzamelcontainers voor restafval. Wel heeft u met de milieupas straks toegang tot onze milieustraten, het Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland en het Ecopark Groot-Ammers.