Huisvuil

Restafval

Huishoudelijk restafval is het afval dat overblijft nadat het afval goed gescheiden is, bijvoorbeeld na scheiding van glas, papier en textiel. De manier waarop u uw huishoudelijk restafval kunt aanbieden hangt af van het soort woning en de wijk waarin u woont.  Zo zijn er minicontainers, cocons met daarin verzamelcontainers, inpandige containers en ondergrondse containers.  Neem voor meer informatie contact op met Waardlanden, telefoonnummer 0183 - 68 11 11.

Inzamelen restafval

Minicontainers worden 1 keer per vier weken geleegd. De inzameldata vindt u op de afvalkalender. Verzamelcontainers en ondergrondse containers worden meestal één keer per week leeggemaakt. Mocht het onverhoopt zo zijn dat een verzamelcontainer of ondergrondse container vol is, dan kunt u hiervan melding maken bij Waardlanden.·

Lees hier meer over het project VANG (Van Afval Naar Grondstof).

Aanbiedregels minicontainers

  • De minicontainer uitsluitend op de ophaaldag voor 7.30 uur buitenzetten en zo spoedig mogelijk na de lediging - in ieder geval op de ophaaldag - weghalen.
  • De container aanbieden met de wielen van de weg af.
  • Gebruikmaken van de aan u toegewezen aanbiedplaats voor minicontainers.
  • De container opstellen, minstens 50 cm verwijderd van heg, hek, lantaarnpaal of andere obstakels, en minimaal 30 cm tussenruimte met de andere container(s).
  • Bij de minicontainer geen zakken of dozen los aanbieden.
  • De minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 80 kg.
  • De minicontainer moet met gesloten deksel aangeboden worden.
  • Op de dag van inzameling: geen auto’s parkeren voor de aanbiedplaats.